Final Results of Ms Office – 2018 (Group J) (Saturday 7.30 – 10.30)

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2018-G0003288-03379 H.M.Imesh Umayanga D
2 SLIOP-2018-G0003283-03333 D.L.Anjana Divyangani Abayarathne D
3 SLIOP-2018-G0003283-03118 Y.P.Umega Kavindya C
4 SLIOP-2018-G0003288-03385 Ishara Udayangani Weerathunga C
5 SLIOP-2018-G0003288-03381 P.K.Hansamali C
6 SLIOP-2018-G0003288-03380 D.K.Dayangi Chalanika C
7 SLIOP-2018-G0003288-03386 R.Isuri Udani Rajapaksha C
8 SLIOP-2018-G0003288-03383 K.V.Dulmi Chathushka C
9 SLIOP-2018-G0003288-03376 R.M.Vilani Sanara Rathnayake C
10 SLIOP-2018-G0003288-03384 Senesh Ravinga Perera C
11 SLIOP-2018-G0003288-03382 A.A.Imesh Sandula C
12 SLIOP-2018-G0003288-03387 H.F.Kavindu Lakmal Fonseka C
13 SLIOP-2018-G0003288-03378 D.M.Hashan Madush Dissanayake AB
14 SLIOP-2018-G0003288-03377 T.Inosha Priyangika AB
No Tags

Relatest posts