Final Result of Ms Office – 2017 (Group K) (Saturday 7.30 – 10.30)

 

No

 

Index No

 

Name

Results
Grade
1 SLIOP-2017- G0003230-02729 R.M.Sahani Yasara Rathnayake D
2 SLIOP-2017- G0003230-02732 Nona Nihara Sahardeen D
3 SLIOP-2017- G0003230-02731 L.D.Pamodani Maheshika D
4 SLIOP-2017- G0003230-02725 S.K.Kalpani Madusanki D
5 SLIOP-2017- G0003230-02730 R.A.Nadeesha Nirmani D
6 SLIOP-2017- G0003230-02726 E.D.Sandaru Lakshan D
7 SLIOP-2017- G0003230-02733 H.Gayan Sameera Gunasena C
8 SLIOP-2017- G0003230-02735 W.P Isuri Dilanka C
9 SLIOP-2017- G0003230-02727 Imihamilage Thamindu Dhananjaya Sathsara C
10 SLIOP-2017- G0003230-02728 M.Ranuka Iran Navanjana Fernando -Ab-
11 SLIOP-2017- G0003230-02736 W.K.Akila Gimhan Pemapala -Ab-
12 SLIOP-2017- G0003230-02734 M.V.Iresha Lakmali -Ab-
No Tags

Relatest posts

Leave Comments