Final Results of Web Design – 2018 ( Group B) (Thursday 1.30 – 4.30)

Index Number Name Results
Grade
SLIOP-2018-M0003268-03169 W.P.Rasika Suranga Weerakkody D
SLIOP-2018-M0003268-02785 N.H.Sajani Dhanushika Perera D
SLIOP-2018-M0003268-03227 H.D.Yomali Shanika D
SLIOP-2018-M0003268-03168 H.D.Kaushalya Shashini Kumari C
SLIOP-2018-M0003268-03226 H.A.Ruwani Hansika C
SLIOP-2018-M0003268-02817 M.Yashmi Nayanamali C
SLIOP-2017-M0003268-01067 Pasidu Thenuka Kakila Waragoda C
SLIOP-2018-M0003268-03161 L.H.Lahiru Madhushanka Silva Ab
SLIOP-2018-M0003268-03167 R.P.Isuru Nuwan Ekanayake Ab
No Tags

Relatest posts